Vad är KOMET?

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. En kurs i Komet ger både föräldrar och personal inom skolan verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet.

Läs mer

Lediga tjänster

För närvarande inga lediga tjänster.
Läs mer

Nyheter

Den 2 januari publicerades en debattartikel i Göteborgsposten med felaktiga uttalanden om Kometprogrammet.

2013-11-20 - Komet uttalar sig angående den mediala debatten om barnuppfostran. De föräldrastöd som är effektiva grundar sig på att bygga en nära relation och att välja sina strider, inte på att öka antalet tillsägelser.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer

Kalender

Kolla in i vår kalender för att se alla framtida utbildningar, föreläsningar och boostrar.
Läs mer