Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer

Vad är KOMET?

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett program som riktar sig till föräldrar och lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. En kurs i Komet ger både föräldrar och personal inom skolan verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet.

Vi utbildar ledare för föräldragrupper och handledare till lärare i Kometprogrammen.

Hur går föräldrakurserna till?
Föräldrarna träffas i grupper med andra föräldrar under ledning av två gruppledare en gång i veckan under elva veckor. Vi går igenom utbildningsprogrammet och utgår från exempel i vardagen. Du får konkreta förslag och övningar att pröva mellan träffarna. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta barn. Läs mer om föräldrautbildningar under fliken För dig som är förälder.

Hur går lärarkurserna till?
Lärare träffas under ledning av en handledare ungefär varannan vecka under åtta tillfällen. Vi går igenom utbildningsprogrammet och utgår från exempel i vardagen. Du får konkreta förslag och övningar att pröva mellan träffarna. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta barn.

Komet ger resultat
Utvärderingarna visar att Kometutbildning lever upp till  resultaten i de bästa programmen i internationella utvärderingar. Föräldrarna blev mindre stränga och använde mer positiva metoder med barnen efter en genomgången Kometkurs. Mängden problem i hemmet minskade med ca 40 procent. För jämförelsegruppen minskade problemen endast med 3 procent. Motsvarande utvärdering av Komet för lärare visade att lärarna ger 35 procent mer uppmuntran och 70 procent mindre tjat och skäll efter att ha gått Kometprogrammet, jämfört med lärare som gått ett annat program.